Публични покани с предмет:

Основен ремонт на спортни площадки в гр. Сливен и населените места в общината

Публична покана [ Размер на файла: 153.88kB ]
Документация за участие [ Размер на файла: 157.40kB ]
Проект на договор /Образец № 7/ [ Размер на файла: 92.77kB ]
Образци [ Размер на файла: 59.28kB ]
Пакет документи [ Размер на файла: 447.96kB ]
Дата на публикуване: 23.01.2015 г., 20:52:34 ч.
Срок за получаване на офертите: 02.02.2015 г., 16:00 ч.


Протокол
[ Дата на публикуване: 21 март 2015 г., 10:44:33, размер на файла: 182.86kB ]
Договор и приложения
[ Дата на публикуване: 27 март 2015 г., 09:34:35, размер на файла: 271.54kB ]


Публичната покана е публикувана на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg с Уникален номер в регистъра на АОП: 9038302

Достъпност