Публични покани с предмет:

Информация и публичност на проекта, по проект № М13-22-55/25.08.2014 г. „Компетентно и ефективно обслужване на гражданите и бизнеса от служителите на Общинска администрация Сливен”

Публична покана [ Размер на файла: 150.75kB ]
Документация за участие [ Размер на файла: 229.20kB ]
Техническа спецификация /Приложение № 1/ [ Размер на файла: 180.57kB ]
Проект на договор /Образец № 8/ [ Размер на файла: 231.46kB ]
Образци [ Размер на файла: 968.94kB ]
Пакет документи [ Размер на файла: 1.65MB ]
Дата на публикуване: 28.01.2015 г., 16:42:49 ч.
Срок за получаване на офертите: 06.02.2015 г., 16:00 ч.


Протокол
[ Дата на публикуване: 12 февруари 2015 г., 14:50:05, размер на файла: 157.18kB ]
Договор и приложения
[ Дата на публикуване: 25 февруари 2015 г., 14:45:47, размер на файла: 446.93kB ]
Информация за извършено плащане
[ Дата на публикуване: 04 ноември 2015 г., 17:23:53, размер на файла: 28.77kB ]


Публичната покана е публикувана на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg с Уникален номер в регистъра на АОП: 9038445

Достъпност