Публични покани с предмет:

Отпечатване и доставка на ваучери за храна за нуждите на служителите на

Публична покана [ Размер на файла: 115.23kB ]
Указания за участие [ Размер на файла: 232.22kB ]
Проект на договор [ Размер на файла: 141.44kB ]
Оферта /Образец № 11/ [ Размер на файла: 275.42kB ]
Ценово предложение /Приложение № 12/ [ Размер на файла: 248.23kB ]
Решение № 18/20.08.2015 [ Размер на файла: 156.73kB ]
Образци [ Размер на файла: 68.62kB ]
Пакет документи [ Размер на файла: 1.12MB ]
Дата на публикуване: 21.08.2015 г., 11:23:02 ч. 
Срок за получаване на офертите: 07.09.2015 г., 16:00 ч.


Заповед
[ Дата на публикуване: 09 септември 2015 г, 10:27:52, размер на файла: 0.99MB ]
Решение
[ Дата на публикуване: 09 септември 2015 г, 10:27:52, размер на файла: 0.99MB ]
Протокол
[ Дата на публикуване: 09 септември 2015 г, 10:27:52, размер на файла: 835.07kB ]


Публичната покана е публикувана на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg с Уникален номер в регистъра на АОП: 9045091

Достъпност