Публични покани с предмет:

Доставка на учебни пособия, материали за обучения и костюми по проект BG06-221 „Творческо пространство за малки и големи”

Публична покана [ Размер на файла: 148.80kB ]
Документация за участие [ Размер на файла: 208.81kB ]
Проект договор /Образец № 10/ [ Размер на файла: 207.25kB ]
Техническа спецификация /Приложение № 1/ [ Размер на файла: 288.98kB ]
Образци [ Размер на файла: 568.79kB ]
Пакет документи [ Размер на файла: 1.36MB ] 
Дата на публикуване: 21.08.2015 г., 14:55:22 ч. 
Срок за получаване на офертите: 01.09.2015 г., 16:00 ч.


Протокол
[ Дата на публикуване: 12 септември 2015 г., 10:05:44, размер на файла: 84.90kB ]
Договор и приложения
[ Дата на публикуване: 15 октомври 2015 г., 16:04:49, размер на файла: 925.20kB ]
Информация за извършено плащане
[ Дата на публикуване: 11 февруари 2016 г., 15:51:39, размер на файла: 26.84kB ]


Публичната покана е публикувана на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg с Уникален номер в регистъра на АОП: 9045111

Достъпност