Публични покани с предмет:

Основен ремонт на сграда на обществена баня в СО „Сливенски минерални бани” (ремонт покрив и крило „А”), Община Сливен

Публична покана [ Размер на файла: 150.89kB ]
Документация за участие [ Размер на файла: 200.18kB ]
Количествена сметка /Приложение № 1/ [ Размер на файла: 86.68kB ]
Проект на договор /Образец № 7/ [ Размер на файла: 78.78kB ]
Проекто-сметна документация [ Размер на файла: 5.88MB ]
Образци [ Размер на файла: 84.32kB ]
Пакет документи [ Размер на файла: 6.43MB ] 
Дата на публикуване: 12.09.2015 г., 10:47:49 ч. 
Срок за получаване на офертите: 24.09.2015 г., 16:00 ч.


Протокол
[ Дата на публикуване: 02 октомври 2015 г., 11:55:03, размер на файла: 106.82kB ]
Договор и приложения
[ Дата на публикуване: 29 октомври 2015 г., 14:12:21, размер на файла: 380.36kB ]


Публичната покана е публикувана на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg с Уникален номер в регистъра на АОП: 9045886

Достъпност