Публични покани с предмет:

Отпечатване и доставка на ваучери за храна по Наредба № 11/21.12.2005г. на МТСП и МЗ за нуждите на служителите на Диагностично-консултативен център 2 - Сливен ЕООД, гр. Сливен.

Публична покана [ Размер на файла: 105.86kB ]
Указания за участие [ Размер на файла: 232.53kB ]
Проект на договор [ Размер на файла: 142.44kB ]
Оферта /Образец № 11/ [ Размер на файла: 276.71kB ]
Ценово предложение /Приложение № 12/ [ Размер на файла: 251.75kB ]
Решение № 22/16.09.2015 [ Размер на файла: 1.06MB ]
Образци [ Размер на файла: 92.65kB ]
Пакет документи [ Размер на файла: 2.08MB ]
Дата на публикуване: 17.09.2015 г., 15:04:51 ч. 
Срок за получаване на офертите: 01.10.2015 г., 14:00 ч.


Заповед
[ Дата на публикуване: 02 октомври 2015 г., 15:02:44, размер на файла: 803.17kB ]
Протокол
[ Дата на публикуване: 02 октомври 2015 г., 15:02:44, размер на файла: 1.10MB ]


Публичната покана е публикувана на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg с Уникален номер в регистъра на АОП: 9046035

Достъпност