Публични покани с предмет:

Осигуряване на нощувки и храна на участници в 20 Международен детски фолклорен танцов фестивал

Публична покана [ Размер на файла: 150.81kB ]
Документация за участие [ Размер на файла: 182.64kB ]
Техническа спецификация /Приложение № 1/ [ Размер на файла: 60.18kB ]
Проект на договор /Образец № 6/ [ Размер на файла: 70.51kB ]
Образци [ Размер на файла: 51.62kB ]
Пакет документи [ Размер на файла: 487.68kB ] 
Дата на публикуване: 23.03.2016 г., 14:27:07 ч.
Срок за получаване на офертите: 01.04.2016 г., 16:00 ч.


Протокол
[ Дата на публикуване: 28 април 2016 г., 11:45:03, размер на файла: 106.16kB ]
Договор и приложения (1)
[ Дата на публикуване: 30 май 2016 г., 10:10:00, размер на файла: 169.92kB ]
Договор и приложения (2)
[ Дата на публикуване: 30 май 2016 г., 10:10:03, размер на файла: 167.70kB ]
Договор и приложения (3)
[ Дата на публикуване: 30 май 2016 г., 10:10:07, размер на файла: 164.03kB ]
Договор и приложения (4)
[ Дата на публикуване: 30 май 2016 г., 10:10:14, размер на файла: 160.75kB ]
Договор и приложения (5)
[ Дата на публикуване: 30 май 2016 г., 10:10:16, размер на файла: 170.90kB ]
Договор и приложения (6)
[ Дата на публикуване: 30 май 2016 г., 10:10:18, размер на файла: 172.67kB ]
Допълнително споразумение
[ Дата на публикуване: 08 юни 2016 г., 14:30:03, размер на файла: 34.72kB ]


Публичната покана е публикувана на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg с Уникален номер в регистъра на АОП: 9051622

Достъпност