Режим 1989 Издаване на разрешения за поставяве на преместваеми обекти

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен