Услуга 2114 Издаване на заповед за учредяване право на преминаване през чужди поземлени имоти

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен