Признаване и изпълнение на съдебно решение или друг акт на чуждестранен съд или друг орган

Правно основание: Граждански процесуален кодекс - чл. 621

Необходими документи:

Срок за изпълнение: 30 дни

Такса: 30.00 лв.

Място на извършване: Дирекция "Правна"; Отдел ГР

Телефон за контакти: 044/611 251 или 044/611 118

Отговорно лице: Длъжностно лице в отдел "Гражданска регистрация".

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен