Сключване на граждански брак и съставяне на акт

Правно основание: СК, Закон за гражданската регистрация

Необходими документи:

  • Оригинални лични карти на младоженците;
  • Медицинско свидетелство за склюване на граждански брак (валидност 30 дни от дата на издаване);
  • Лични карти на свидетелите за установяване на самоличността;
  • Удостоверение за сключване на брак с чужденец в Община Сливен;
  • Друг, с писмено разрешение на дл. лице по гр. състояние на община Сливен (нач. отдел ГР, стая 16)

Цена, в зависимост от извършена услуга:

Ритуал по сключване на граждански брак в обредна зала 70,00 лв.
Тържествен ритуал по сключване на граждански брак в обредна зала 120,00 лв.
Изнесен ритуал по сключване на граждански брак 160,00 лв.
Ритуал за честване на златна/сребърна сватба 50,00 лв.
Сключване на граждански брак през делничен ден (без ритуал) 20,00 лв.

Срок на валидност: Няма, освен в случаите на обявяването на брака за нищожен; съхранява се в Община Сливен до 130 г.

Място на извършване: отдел ГР, стая 14

Телефон за контакти: 044/611 164

Отговорно лице: Длъжностно лице по гражданско състояние – ст.14 

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен