За граждани

Актуално

Предоставяне на финансова помощ от страна на община Сливен на сдруженията на собствениците за изготвяне на енергийно и техническо обследване

Информация относно Кампания 2023 на "Национална агенция по приходите"

Саниране на жилищни сгради - Процедура „BG-RRP-4.023 - Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - етап I, Национален план за възстановяване и устойчивост

Проект "Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Сливен – етап II"

Публично обсъждане на намерение за увеличаване на дългосрочен общински дълг от община Сливен

Околна среда - Новини (за собственици на кладенци, сондажи, герани, каптирани извори, дренажи и др.)

Сливен в помощ на Украйна #SlivenforUkraine

Кампания 2022 на НАП - съобщение, срокове и контакти

Платформа "Аз съм доброволец в Сливен"

Информация за коронавирус COVID-19


Услуги

Административно обслужване

Център за административно обслужване на гражданите

Портал за Електронни административни услуги (Акстър)

Единен модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни услуги (Egov.bg - Министерство на електронното управление)


Предстоящи събития

Културен календар на Община Сливен за 2022 година

Културен афиш за месеца

Спортен календар на Община Сливен за 2022 година


Контакти

Телефонен указател

Приемни дни


Информация

Често задавани въпроси

Карта на сайта


Транспорт и синя зона

Транспортна система Сливен

Общинска транспортна схема

Общинско предприятие "Градска мобилност" - Сливен


Общинска собственост

Актуално - жилищно настаняване в общински жилища

Заповеди на кмета - Общински жилища

Достъпност