За граждани

Актуално

Избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Публично обсъждане на намерение за поемане на дългосрочен дълг

Програма за развитие на селските райони

Саниране на жилищни сгради - Процедура „BG-RRP-4.023 - Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - етап I, Национален план за възстановяване и устойчивост

Общински фонд "Ин витро" - Общински фонд за асистирана репродукция и лечение на репродуктивни заболявания на семейства, двойки във фактическо съжителство и жени без партньор, живеещи на територията на Община Сливен

Община Сливен продължава изпълнението на проект "Приеми ме 2015" и набира кандидати за приемни семейства

Проект "Топъл обяд в община Сливен"

Информация относно Кампания 2023 на "Национална агенция по приходите"

Проект "Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Сливен – етап II"

Околна среда - Новини (за собственици на кладенци, сондажи, герани, каптирани извори, дренажи и др.)


Услуги

Административно обслужване

Център за административно обслужване на гражданите

Единен модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни услуги (Egov.bg - Министерство на електронното управление)

Портал за Електронни административни услуги (Акстър)


Предстоящи събития

Културен календар на Община Сливен за 2023 година

Културен афиш за месеца

Спортен календар на Община Сливен за 2023 година


Контакти

Телефонен указател

Приемни дни


Информация

Често задавани въпроси

Карта на сайта


Транспорт и синя зона

Транспортна система Сливен

Общинска транспортна схема

Общинско предприятие "Градска мобилност" - Сливен


Общинска собственост

Актуално - жилищно настаняване в общински жилища

Заповеди на кмета - Общински жилища


Полезни връзки

Електроразпределение юг - Онлайн услуги (elyug.bg)

Достъпност