За граждани

Актуално

Избори за президент и вицепрезидент и Народно събрание 14 ноември 2021 г.

Преброяване 2021 г.

Платформа "Аз съм доброволец в Сливен"

Околна среда - Новини (за собственици на кладенци, сондажи, герани, каптирани извори, дренажи и др.)

Информация за коронавирус COVID-19


Услуги

Административно обслужване

Център за административно обслужване на гражданите

Портал за Електронни административни услуги (Акстър)

Единен модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни услуги (Държавна агенция "Електронно управление")

Гражданска регистрация

Местни данъци и такси


Предстоящи събития

Културен календар на Община Сливен за 2020 година

Културен афиш за месеца


Контакти

Телефонен указател

Приемни дни


Информация

Често задавани въпроси

Карта на сайта


Транспорт и синя зона

Транспортна система Сливен

Общинска транспортна схема

Общинско предприятие "Градска мобилност" - Сливен


Общинска собственост

Актуално - жилищно настаняване в общински жилища

Заповеди на кмета - Общински жилища

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен