044/611 100 | 044/611 165

За връзка с нас

За граждани

Административни услуги

Гражданско състояние и ЕСГРАОН

Заповеди на кмета - Общински жилища

Календари, афиши

Местни данъци и такси

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Обществен достъп до информация по Приложение 2 чл.6 от Наредбата за ОВОС

Общинска транспортна схема

Общинско предприятие "Градска мобилност" - Сливен

Политика за защита на личните данни

Приемни дни

Телефонен указател

Център за административно обслужване на гражданите