За граждани

Актуално

Избори за Народно събрание 02 октомври 2022

Срокът за изпълнение на проект "3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в община Сливен" е удължен до 09.09.2022 г.

Община Сливен набира предложения за членове на Съвета на децата

Сливен в помощ на Украйна #SlivenforUkraine

Кампания 2022 на НАП - съобщение, срокове и контакти

Платформа "Аз съм доброволец в Сливен"

Околна среда - Новини (за собственици на кладенци, сондажи, герани, каптирани извори, дренажи и др.)

Информация за коронавирус COVID-19


Услуги

Административно обслужване

Център за административно обслужване на гражданите

Портал за Електронни административни услуги (Акстър)

Единен модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни услуги (Държавна агенция "Електронно управление")

Гражданска регистрация

Местни данъци и такси


Предстоящи събития

Културен календар на Община Сливен за 2022 година

Културен афиш за месеца

Спортен календар на Община Сливен за 2022 година


Контакти

Телефонен указател

Приемни дни


Информация

Често задавани въпроси

Карта на сайта


Транспорт и синя зона

Транспортна система Сливен

Общинска транспортна схема

Общинско предприятие "Градска мобилност" - Сливен


Общинска собственост

Актуално - жилищно настаняване в общински жилища

Заповеди на кмета - Общински жилища

Достъпност