Централа

044/611 100

Предложения и сигнали

044/611 165

За младежи

Взети решения на комисията по стипендиите от 15 май, 2019 година
[ Дата на публикуване: 23 май 2019 г., 16:34:03, размер на файла: 212.60kB ]

ПРОТОКОЛ № 5 от заседание на Комисията по стипендиите, съгласно Програма за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на деца и младежи от община Сливен за текущата година, приета от Общински съвет Сливен.
[ Дата на публикуване: 29 октомври 2018 г., 12:44:32, размер на файла: 146.26kB ]


Календари, афиши

Международно сътрудничество

Младежки дом - Сливен

Образование

Обществен достъп до информация по Приложение 2 чл.6 от Наредбата за ОВОС

Общинска спортна база - представяне

Политика за защита на личните данни

Проекти и програми

Професионално обучение, курсове

Спортни дейности

Туризъм

Учебни заведения