За младежи

Календари, афиши

Международно сътрудничество

Проекти и програми

Младежки дом - Сливен

Образование

Учебни заведения

Професионално и висше образование

Спортни дейности

Общинска спортна база - представяне

Туризъм


Заседание на комисията по стипендиите, относно отпускане на стипендии на деца и младежи с изявени дарби

Протокол №5 от 22.10.2018 г.
[ Дата на публикуване: 29 октомври 2018 г., 12:44:32, размер на файла: 146.26kB ]

Протокол №3 от 15.05.2019 г.
[ Дата на публикуване: 23 май 2019 г., 16:34:03, размер на файла: 212.60kB ]

Протокол №3 от 15.05.2020 г.
[ Дата на публикуване: 18 май 2020 г., 15:21:20, размер на файла: 439.11kB ]

Протокол №1 от 13.05.2021 г.
[ Дата на публикуване: 14 май 2021 г., 16:02:35, размер на файла: 235.63kB ]

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен