Централа

044/611 100

Предложения и сигнали

044/611 165

Образование

Прием в първи клас

Прием в детски заведения


Протокол № 3 от заседание на Комисията по стипендиите /15.05.2019 г./
[ Дата на публикуване: 22 май 2019 г., 16:14:44, размер на файла: 213.39kB ]

Протокол № 4 от заседание на Комисията по стипендиите /29.05.2018 г./
[ Дата на публикуване: 08 юни 2018 г., 15:00:17 ч., размер на файла: 166.36kB ]

Протокол № 1 относно отпускане на годишни стипендии на деца и младежи с изявени дарби от община Сливен за 2018 година
[ Дата на публикуване: 13 март 2018 г., 15:00:49 ч., размер на файла: 99.82kB ]

Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2016 г., приета с Постановление № 68 на МС от 31.03.2016 г.
[ Дата на публикуване: 12 април 2018 г., 15:01:02 ч., размер на файла: 809.42kB ]


Учебни заведения

Детски градини

Професионално обучение, курсове


Страницата съдържа документи в PDF формат. Ако Ви трябва Acrobat Reader: