Образование

Учебни заведения

Детски градини

Професионално и висше образование

Прием в първи клас

Прием в детски заведения


Заседание на комисията по стипендиите, относно отпускане на стипендии на деца и младежи с изявени дарби

Протокол № 3 от 15.05.2020 г.
[ Дата на публикуване: 18 май 2020 г., 15:50:24, размер на файла: 439.11kB ]

Протокол № 3 от 15.05.2019 г.
[ Дата на публикуване: 22 май 2019 г., 16:14:44, размер на файла: 213.39kB ]

Протокол № 4 от 29.05.2018 г.
[ Дата на публикуване: 08 юни 2018 г., 15:00:17 ч., размер на файла: 166.36kB ]

Протокол № 1 от 07.03.2018 г.
[ Дата на публикуване: 13 март 2018 г., 15:00:49 ч., размер на файла: 99.82kB ]


Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2016 г., приета с Постановление № 68 на МС от 31.03.2016 г.

Програма
[ Дата на публикуване: 12 април 2018 г., 15:01:02 ч., размер на файла: 809.42kB ]

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен