Централа

044/611 100

Предложения и сигнали

044/611 165

Обществен достъп до информация по Приложение 2 чл.6 от Наредбата за ОВОС - Архив 2017 г.

Информация по Приложение 2 за ИП Преустройство на съществуваща свинеферма във ферма за гушене на патици
[ Дата на публикуване: 14 декември 2017 г., размер на файла: 286.99kB ]

Информация по приложение 2 за ИП Инсталация за компостиране на зелени и биоразградими отпадъци Сливен
[ Дата на публикуване: 22 ноември 2017 г., размер на файла: 2.20MB ]

Информация по приложение 2 за ИП Изграждане на пристройка към съществуващ плетачен цех, помпена станция и парокотелна централа и позициониране на нов парен котел
[ Дата на публикуване: 25 септември 2017 г., размер на файла: 13.26MB ]

Информация по Приложение 2 за ИП Премахване на прелезите и изграждане на надлези подлез за железопътния участък Пловдив Бургас
[ Дата на публикуване: 14 септемри 2017 г., размер на файла: 2.92MB ]

Информация по Приложение 2 за ИП Изграждане на един тръбен кладенец за самостоятелно питейно битово водоснабдяване на бутикова винарна и противопожарни нужди
[ Дата на публикуване: 08 август 2017 г., размер на файла: 187.52kB ]

Информация по Приложение 2 за ИП Изграждане на кланичен пункт и мини мандра в с. Панаретовци
[ Дата на публикуване: 12 юли 2017 г., размер на файла: 457.26kB ]

Информация по приложение 2 за ИП Предприятие за преработка на селскостопанска и животинска продукция
[ Дата на публикуване: 10 юли 2017 г., размер на файла: 513.40kB ]

Информация по Приложение 2 за ИП Създаване на трайни насаждения от череши на площ 199 дка в имот 67338.832.82 в град Сливен
[ Дата на публикуване: 06 юли 2017 г., размер на файла: 847.49kB ]

Информация по Приложение 2 за ИП Създаване на трайни насаждения от череши на площ 199 дка в имот 67338.832.82 в град Сливен
[ Дата на публикуване: 06 юли 2017 г., размер на файла: 835.09kB ]

Информация по приложение 2 за ИП Ремонт и преустройство на съществуващи сгради за нуждите на цех за производство на пелети в землище на с. Блатец
[ Дата на публикуване: 26 юни 2017 г., размер на файла: 144.10kB ]

Информация по приложение 2 за ИП Изграждане на специализирана болница за рехабилитация и медицински център в землище на с. Ковачите
[ Дата на публикуване: 20 юни 2017 г., размер на файла: 211.34kB ]

Информация по приложение 2 за ИП преработка на пластмасови отпадъци от ПВЦ дограма в пластмасови тръби и изделия за бита
[ Дата на публикуване: 25 май 2017 г., размер на файла: 1.34MB ]

Информация по Приложение 2 за ИП Създаване на лозов масив в землището на с. Чокоба изграждане на подпорна конструкция и система за капково напояване
[ Дата на публикуване: 05 май 2017 г., размер на файла: 205.55kB ]

Информация по Приложение 2 за ИП Предприятие за преработка на мляко и производство на индийски млечни продукти и традиционни индийски сладки
[ Дата на публикуване: 18 април 2017 г., размер на файла: 4.18MB ]

Информация по приложение 2 за ИП Изграждане на съоръжения и оборудване както и складова и климатизирана сграда за нуждите на овощните градини от череши кайсии праскови и ябълки в землището на с.Глуфишево
[ Дата на публикуване: 13 февруари 2017 г., размер на файла: 258.33kB ]

Информация по приложение 2 за ИП Изграждане на лозови масиви със система за капково напояване в землището на село Ковачите
[ Дата на публикуване: 06 февруари 2017 г., размер на файла: 759.43kB ]

Достъпност