Повече информация за проекта

Проектът „Обединена Европа - сигурност, солидарност и стабилност за всички“ е финансиран от Европейския съюз по програмата „Европа за гражданите“

Програма

"Европа за гражданите"

Срок

01.07.2019 – 29.09.2019 г.

Мярка: 2.1

Побратимяване на градове

Направление 2

Демократична ангажираност и гражданско участие

Име на проекта

"Обединена Европа - Сигурност, Солидарност и стабилност за всички

Участници в проекта:

Водеща организация: Община Сливен, Република България

Партньори: Град Ниш, Република Сърбия и Град Бидгошч, Република Полша


Основната цел на проекта е да насърчи сътрудничеството и побратимяването на местните власти от Сливен (България), Ниш (Сърбия) и Бидгошч (Полша), обединявайки усилията на гражданите да дискутират бъдещето на Европа и да популяризират солидарността във време на криза, тяхното съвместно сътрудничество в икономиката, образованието, здравеопазването, социалните дейности, туризма и изкуствата, както и интеркултурния диалог и взаимното разбирателство. За да постигне тази цел, Община Сливен ще организира в рамките на три дни среща в град Сливен (България).

Мотото на международната среща е: „Европа – нашият общ дом“. Срещата ще бъде в периода 8 – 12 септември 2019 г. Община Сливен като водещ партньор ще организира и проведе следните основни дейности:

  1. Среща за побратимяване „Заедно можем повече“ – подготовка и подписване на споразумения за сътрудничество между Община Сливен и градовете Бидгошч и Ниш;
  2. Културен форум на тема: „Европа – нашият общ дом“;
  3. Младежка среща-дебат „Обединена Европа – сигурност, солидарност и стабилност“;
  4. Икономически форум „Бъдещето на Европа – заетост, растеж и инвестиции – заедно можем повече“.

Участници в срещите и форумите ще бъдат представители на местните институции и организации; културата и изкуствата, образованието, бизнеса, търговски компании и камари, младежи, неправителствени организации, посолства, граждани от партньорските страни. Повече от 260 участника от три европейски града (Сливен, Бидгошч и Ниш) от трите европейски държави (България, Сърбия и Полша) ще участват в дейностите по проекта. От тях повече от 160 души ще бъдат от Сърбия и Полша. Като резултат ще бъдат подготвени и подписани партньорски споразумения, ще бъдат обменени контакти и добри практики, ще бъдат дискутирани идеи за бъдещи съвместни проекти.

Достъпност