Презентации

Бидгош

Бидгош - презентация - Сливен - 2019

Културен център в Бидгош

Бидгош - Икономическа перспектива

Бидгош - Eнергия

Индустриален и технологичен парк на Бидгошч

Бидгош - Младежко образование и спорт

Бидгош

Ниш

Ниш - Култура

Ниш - Икономика

Младежта в град Ниш, септември 2019 г.

Сливен

Национален фестивал на детската книга Сливен - 2019 г.

Читалища в Община Сливен

Община Сливен - Дейност „Култура“

Инвестиции - Сливен-Ямбол

Съвременният облик на Сливен

Проекти на Община Сливен в сферата на социалните услуги и образованието

Инженерно-педагогически факултет & Колеж - Сливен

Младежки дом Сливен

Достъпност