Публични покани с предмет:

Доставка на компютърни системи, преносими компютри, принтери, монитори и аварийно захранване (UPS), за „Център за детско психично здраве”, в това число „Синя стая”

Публична покана [ Размер на файла: 145.06kB ]
Документация за участие [ Размер на файла: 102.67kB ]
Техническа спецификация /Приложение № 1/ [ Размер на файла: 56.12kB ]
Проект на договор /Образец № 7/ [ Размер на файла: 87.78kB ]
Образци [ Размер на файла: 65.41kB ]
Пакет документи [ Размер на файла: 441.38kB ]
Дата на публикуване: 06.11.2014 г., 16:02:17 ч.
Срок за получаване на офертите: 17.11.2014 г., 16:00 ч.


Протокол
[ Дата на публикуване: 27 ноември 2014 година, 11:03:07, размер на файла: 126.45kB ]
Договор и приложения
[ Дата на публикуване: 12 януари 2015 г., 16:23:21, размер на файла: 323.58kB ]
Информация за извършено плащане
[ Дата на публикуване: 16 януари 2015 г., 11:31:25, размер на файла: 28.10kB ]


Публичната покана е публикувана на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg с Уникален номер в регистъра на АОП: 9035683

Достъпност