Публични покани с предмет:

Доставка на обзавеждане, на директорски кабинет, административен кабинет и методичен кабинет във филиала на ЦДГ „Теменуга”, гр. Сливен

Публична покана [ Размер на файла: 146.49kB ]
Документация за участие [ Размер на файла: 174.89kB ]
Проект на договор /Образец № 7/ [ Размер на файла: 81.45kB ]
Образци [ Размер на файла: 59.50kB ]
Пакет документи [ Размер на файла: 437.16kB ]
Дата на публикуване: 10.12.2014 г., 17:41:59 ч. 
Срок за получаване на офертите: 18.12.2014 г., 16:00 ч.


Протокол
[ Дата на публикуване: 29 декември 2014 г., 11:33:22, размер на файла: 116.00kB ]
Договор и приложения
[ Дата на публикуване: 11 май 2015 г., 11:49:36, размер на файла: 222.02kB ]


Публичната покана е публикувана на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg с Уникален номер в регистъра на АОП: 9037276

Достъпност