Публични покани с предмет:

Изграждане на пътен мост на р. Дюлева в УПИ І, кв. 585 по плана на кв. „Сини камъни”, гр. Сливен

Публична покана [ Размер на файла: 150.78kB ]
Документация за участие [ Размер на файла: 134.75kB ]
Количествена сметка /Приложение № 1/ - Пътен мост [ Размер на файла: 52.63kB ]
Количествена сметка /Приложение № 2/ - Пътни връзки [ Размер на файла: 44.90kB ]
Проект на договор /Образец № 7/ [ Размер на файла: 79.56kB ]
Инвестиционен проект [ Размер на файла: 30.87MB ]
Образци [ Размер на файла: 76.90kB ]
Пакет документи [ Размер на файла: 31.38MB ]
Дата на публикуване: 24.07.2015 г., 19:43:17 ч.
Срок за получаване на офертите: 04.08.2015 г., 16:00 ч.


Протокол
[ Дата на публикуване: 07 август 2015 г., 13:45:48, размер на файла: 115.18kB ]
Договор и приложения
[ Дата на публикуване: 19 август 2015 г., 14:36:57, размер на файла: 273.37kB ]


Публичната покана е публикувана на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg с Уникален номер в регистъра на АОП: 9044238

Достъпност