За бизнеса

Инвестиционна Дестинация Сливен


Административно обслужване

Център за административно обслужване

Централизирана автоматизирана информационна система "Електронни обществени поръчки" (ЦАИС ЕОП)

Търгове и Конкурси

Бюджет и финанси - 2024

Земеползване

Инвестиционна програма на Община Сливен

Насърчаване на инвестициите с общинско значение в община Сливен

Саниране на жилищни сгради

Обществен достъп до информация по Приложение 2 чл.6 от Наредбата за ОВОС

Общинска собственост

Приемни дни

Проекти и програми


Полезни връзки

Електроразпределение юг - Онлайн услуги (elyug.bg)

Достъпност