044/611 100 | 044/611 165

За връзка с нас

За бизнеса

Административни услуги

Бюджет и финанси - 2019

Земеползване

Инвестиционна програма на Община Сливен

Календари, афиши

Местни данъци и такси

Насърчаване на инвестициите с общинско значение в община Сливен

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Обществен достъп до информация по Приложение 2 чл.6 от Наредбата за ОВОС

Общинска собственост

Общинска транспортна схема

Общински съвет Сливен

Общинско предприятие "Градска мобилност" - Сливен

Политика за защита на личните данни

Приемни дни

Проекти и програми

Профил на купувача от 15.04.2016 г.

Регистър oбщинска собственост

Търгове и Конкурси

Център за административно обслужване на гражданите