Обява за събиране на оферти с предмет:

Изготвяне на инвестиционни проекти във фаза „технически“ и осъществяване на авторски надзор по време на строителството на 5 обекта, част от проект: „Интегриран проект за развитие на туризма и подобряване на културната и историческа инфраструктура в Община Сливен”

Обява [ Размер на файла: 177.34kB ]

Технически спецификации [ Размер на файла: 851.74kB ]

Образци [ Размер на файла: 182.50kB ]

Проект на договор /Образец № 5/ [ Размер на файла: 109.64kB ]

Информация за публикувана обява [ Размер на файла: 121.95kB ]

Пакет документи [ Размер на файла: 1.24MB ]

Дата на публикуване: 30.10.2019 г., 13:10:00 ч.
Срок за получаване на офертите: 15.11.2019 г., 17:00 ч.


Заповед за удължаване на срока за получаване на оферти
[ Дата на публикуване: 18 ноември 2019 г., 17:13:53, размер на файла: 102.75kB ]

Информация за удължаване на срока за получаване на оферти
[ Дата на публикуване: 18 ноември 2019 г., 17:13:57, размер на файла: 121.81kB ]

Протокол
[ Дата на публикуване: 03 декември 2019 г., 16:54:01, размер на файла: 98.99kB ]

Договор и приложения
[ Дата на публикуване: 09 март 2020 г., 13:20:45, размер на файла: 4.13MB ]

Достъпност