Централа

044/611 100

Предложения и сигнали

044/611 165

Обществен достъп до информация по Приложение 2 чл.6 от Наредбата за ОВОС - Архив 2016 г.

Информация по Приложение № 2 за ИП Изграждане на капково напояване на трайни насаждения, землище на с. Злати войвода
[ Дата на публикуване: 04 ноември 2016 г., размер на файла: 568.14kB ]

Информация по Приложение № 2 за ИП „Преструктуриране и конверсия на лозя в землище на с. Ковачите. Изграждане на лозови масиви със система за капково напояване’’ в имоти с идентификатор 37530.44.1000 и идентификатор 37530.45.1 в землището на с. Ковачите, община Сливен.
[ Дата на публикуване: 07 септември 2016 г., размер на файла: 339.67kB ]

Информация по приложение 2 от Наредбата за ОВОС за ИП Въвеждане на дейност по оползотворяване на горими отпадъци за получаване на топлинна енергия в предкамерна скарна пещ към ЕК 2 на Топлофикация Сли
[ Дата на публикуване: 16 август 2016 г., размер на файла: 3.87MB ]

Информация по Приложение 2 за ИП Изграждане на сондажи за водовземане за обект Цех за преработка на плодове, зеленчуци и грозде в с. Голямо Чочовени
[ Дата на публикуване: 11 август 2016 г., размер на файла: 250.90kB ]

Информация по Приложение 2 за ИП изграждане на кравеферма фотоволтаична централа закупуване на оборудване и земеделска техника в имот 001757 в с. Глуфишево
[ Дата на публикуване: 10 август 2016 г., размер на файла: 348.53kB ]

Информация по Приложение 2 за ИП Изграждане на предприятие за преработка на мляко и производство на млечни продукти в имот 67338.603.295, гр. Сливен
[ Дата на публикуване: 09 август 2016 г., размер на файла: 5.68MB ]

Информация по Приложение 2 за ИП изграждане на инсталация за преработка на болнични отпадъци
[ Дата на публикуване: 03 август 2016 г., размер на файла: 16.77MB ]

Информация по приложение 2 за ИП Изграждане на учебна сграда и градина
[ Дата на публикуване: 25 юли 2016 г., размер на файла: 148.29kB ]

Информация по Приложение 2 за ИП Изгражданене на сондажен кладенец за технически цели за обект Автомивка към бензиностанция на Лукойл, бул. "Цар Симеон" 36
[ Дата на публикуване: 05 юли 2016 г., размер на файла: 1.22MB ]

Информация по приложение 2 за ИП Ремонт и реконструкция на съществуваща сграда обор в склад за съхранение на продукция и селскостопанска техника, изграждане на сондажи и поставяне на система за капково напояване
[ Дата на публикуване: 22 юни 2016 г., размер на файла: 1.27MB ]

Информация по приложение 2 за ИП Създаване на овощна градина с трайни насаждения от сливи, праскови и череши в местност Сливенски кър
[ Дата на публикуване: 14 април 2016 г., размер на файла: 657.79kB ]

Информация по приложение 2 за ИП Изграждане на трасе за подземен газопровод с общ дължина 1887.40 м. в землището на град Сливен
[ Дата на публикуване: 22 февруари 2016 г., размер на файла: 1.34MB ]

Информация по Приложение 2 за ИП Изграждане на комплексна автоснабдителна станция
[ Дата на публикуване: 18 февруари 2016 г., размер на файла: 253.92kB ]

Информация по Приложение 2 за ИП Изграждане на цех за преработка на плодове, зеленчуци и ядки в ПИ 67338.603.176, собственост на "Миндеви и Сие" ООД
[ Дата на публикуване: 18 февруари 2016 г., размер на файла: 16.60MB ]

Информация по Приложение 2 за ИП Цех за преработка на биошипки
[ Дата на публикуване: 01 февруари 2016 г., размер на файла: 211.53kB ]

Достъпност