Публични покани с предмет:

Основен ремонт и реконструкция на сгради и съоръжения при ЦОП „Сливен” - Противоветрови прегради на покрит пазар за плодове и зеленчуци

Публична покана [ Размер на файла: 151.96kB ]
Документация за участие [ Размер на файла: 196.21kB ]
Проект на договор /Образец № 7/ [ Размер на файла: 80.21kB ]
Количествена сметка /Приложение № 1/ [ Размер на файла: 47.55kB ]
Проекто-сметна документация [ Размер на файла: 571.07kB ]
Образци [ Размер на файла: 74.68kB ]
Пакет документи [ Размер на файла: 1.07MB ] 
Дата на публикуване: 01.10.2015 г., 16:47:45 ч.
Срок за получаване на офертите: 12.10.2015 г., 16:00 ч.


Протокол
[ Дата на публикуване: 13 октомври 2015 г., 18:56:44, размер на файла: 104.47kB ]
Договор и приложения
[ Дата на публикуване: 29 октомври 2015 г., 14:19:16, размер на файла: 201.14kB ]


Публичната покана е публикувана на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg с Уникален номер в регистъра на АОП: 9046386

Достъпност