Работни места - Архив 2022 г.

0018: Община Сливен обявява прием на документи за подбор на персонал по проект: BG05SFPR002-2.001-0034-С01 „Грижа в дома в община Сливен“ по следните позиции:

 • Ръководител на услуга - 1 брой;
 • Диспечер на услуга - 2 броя;
 • Социален работник - 2 броя;
 • Медицинска сестра - 4 броя;
 • Шофьор - 1 брой;
 • Психолог - 1 брой;
 • Рехабилитатор - 2 броя;
 • Домашен помощник/санитар - 93 броя.

Обявление
[ Дата на публикуване: 09 декември 2022 г., 15:55:56, размер на файла: 195.11kB ]

Заявление
[ Дата на публикуване: 09 декември 2022 г., 15:56:59, размер на файла: 235.50kB ]

Автобиография /CV/
[ Дата на публикуване: 09 декември 2022 г., 15:56:00, размер на файла: 247.50kB ]

Протокол от 09.01.2023 г. - Списък с допуснати до интервю кандидати
[ Дата на публикуване: 09 януари 2023 г., 14:00:49, размер на файла: 205.21kB ]


0017: Община Сливен обявява процедура за провеждане на конкурс за избор на управител на "Диагностично-консултативен център 1 - Сливен" ЕООД, гр. Сливен.

Обява
[ Дата на публикуване: 11 ноември 2022 г., 15:55:08, размер на файла: 565.06kB ]

Заявление
[ Дата на публикуване: 11 ноември 2022 г., 15:55:51, размер на файла: 33.50kB ]

Декларация (търговска дейност)
[ Дата на публикуване: 11 ноември 2022 г., 15:55:21, размер на файла: 23.00kB ]

Декларация (съдимост)
[ Дата на публикуване: 11 ноември 2022 г., 15:56:38, размер на файла: 24.00kB ]

Декларация по чл. 29 от НУПСОСТДОУКОП
[ Дата на публикуване: 11 ноември 2022 г., 15:57:25, размер на файла: 31.00kB ]


0016: Община Сливен обявява конкурс за избор на експерт „Комуникация, информация и логистика“ в Областен информационен център - Сливен

Обява
[ Дата на публикуване: 11 ноември 2022 г., 13:51:53, размер на файла: 532.38kB ]

Списък на лицата, допуснати до явяване на тест за длъжността Експерт "Комуникация, информация и логистика" в ОИЦ-Сливен
[ Дата на публикуване: 15 декември 2022 г., 10:57:41, размер на файла: 307.45kB ]

Списък на лицата, недопуснати до явяване на тест за длъжността Експерт "Комуникация, информация и логистика" в ОИЦ-Сливен
[ Дата на публикуване: 15 декември 2022 г., 10:57:45, размер на файла: 437.31kB ]

Протокол от 12.01.2022 г. - Крайно класиране на участниците в проведения конкурс
[ Дата на публикуване: 13 януари 2023 г., 15:00:57, размер на файла: 195.31kB ]


0014: Община Сливен обявява прием на документи за подбор на персонал по проект: BG05M9OP001-2.019-0011-C02 "Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Сливен – етап II" за предоставяне на социални услуги в общността във връзка с утвърдена процедура за подбор, за следната длъжност: Педагог - 2 броя.

Обявление
[ Дата на публикуване: 13 октомври 2022 г., 14:05:30, размер на файла: 567.59kB ]

Заявление
[ Дата на публикуване: 13 октомври 2022 г., 14:05:40, размер на файла: 103.00kB ]

Декларация
[ Дата на публикуване: 13 октомври 2022 г., 14:05:53, размер на файла: 99.50kB ]

Декларация инф. услуга
[ Дата на публикуване: 13 октомври 2022 г., 14:05:58, размер на файла: 102.00kB ]

Автобиография /CV/
[ Дата на публикуване: 13 октомври 2022 г., 14:06:03, размер на файла: 129.50kB ]

Протокол от 24.10.2022 г. - Списък на допуснатите до интервю кандидати
[ Дата на публикуване: 24 октомври 2022 г., 09:41:50, размер на файла: 623.70kB ]


0013: Община Сливен обявява свободни работни места за длъжностите: Спасител, басейн в местна дейност: "Спортни бази за спорт за всички" - 2 /две/ щатни бройки.

Обявление
[ Дата на публикуване: 11 октомври 2022 г., 10:21:49, размер на файла: 727.45kB ]


0011: Община Сливен обявява свободно работно място за длъжността Старши експерт – 1 /една щатна бройка/ в Дирекция: “Образование, култура и връзки с обществеността ”.

Обява
[ Дата на публикуване: 21 юни 2022 г., 16:25:33, размер на файла: 562.90kB ]


0010: Община Сливен обявява прием на документи за подбор на персонал по проект "Европейска гаранция за детето", компонент 4 "Услуги за превенция и подкрепа, насочени към уязвими деца и семейства" Община Сливен, КСУДС гр. Сливен и UNICEF, обявява прием на документи за подбор на персонал:

 • "Социален работник" една работна позиция;
 • "Социален сътрудник с насоченост към здравеопазването" - една работна позиция;
 • "Социален сътрудник с насоченост към образованието" - една работна позиция.

Обявление
[ Дата на публикуване: 20 юни 2022 г., 10:33:42, размер на файла: 249.01kB ]

Критерии за оценка на кандидатите - Социален работник
[ Дата на публикуване: 20 юни 2022 г., 10:33:48, размер на файла: 211.91kB ]

Критерии за оценка на кандидатите - Социален сътрудник
[ Дата на публикуване: 20 юни 2022 г., 10:33:52, размер на файла: 209.30kB ]

Заявление
[ Дата на публикуване: 20 юни 2022 г., 10:34:24, размер на файла: 47.50kB ]

Декларация
[ Дата на публикуване: 20 юни 2022 г., 10:34:44, размер на файла: 42.50kB ]


0009: Община Сливен обявява конкурс за заемане на длъжността "Директор" за предоставяне на социалната услуга "Асистентска подкрепа" и механизма за личната помощ по реда на Закона за личната помощ - Сливен.

Обявление
[ Дата на публикуване: 13 юни 2022 г., 10:20:02, размер на файла: 426.33kB ]

Протокол за допуснати и недопуснати кандидати
[ Дата на публикуване: 14 юли 2022 г., 15:01:19, размер на файла: 634.14kB ]


0008: Община Сливен обявява прием на документи за подбор на персонал по проект: BG05M9OP001-2.019-0011-C02 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Сливен – етап II” за предоставяне на социални услуги в общността във връзка с утвърдена процедура за подбор, за следната длъжност за центъра: Рехабилитатор – 1 брой.

Обявление
[ Дата на публикуване: 03 юни 2022 г., 14:41:15, размер на файла: 230.11kB ]

Заявление
[ Дата на публикуване: 03 юни 2022 г., 14:41:44, размер на файла: 103.00kB ]

Декларация
[ Дата на публикуване: 03 юни 2022 г., 14:42:17, размер на файла: 99.50kB ]

Декларация инф. услуга
[ Дата на публикуване: 03 юни 2022 г., 14:42:51, размер на файла: 102.00kB ]

Автобиография /CV/
[ Дата на публикуване: 03 юни 2022 г., 14:43:12, размер на файла: 129.50kB ]

Протокол от 14.06.2022 г. - Списък на допуснатите до интервю кандидати
[ Дата на публикуване: 14 юни 2022 г., 13:28:08, размер на файла: 438.62kB ]


0007: Община Сливен обявява прием на документи за подбор на персонал по проект: BG05M9OP001-2.090-0022-C01 „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания - Етап 2 - предоставяне на новите услуги в Община Сливен“ във връзка с утвърдена процедура за подбор. Обявява се подбор за следните длъжности:

 • Санитар- 11 броя.

Обявление
[ Дата на публикуване: 31 май 2022 г., 15:25:59, размер на файла: 178.25kB ]

Заявление
[ Дата на публикуване: 31 май 2022 г., 15:27:15, размер на файла: 104.50kB ]

Автобиография /CV/
[ Дата на публикуване: 31 май 2022 г., 15:27:19, размер на файла: 116.00kB ]

Протокол от 16.06.2022 г. - Допуснати до интервю кандидати
[ Дата на публикуване: 16 юни 2022 г., 15:16:37, размер на файла: 181.29kB ]


0006: Община Сливен обявява прием на документи за подбор на персонал по проект: BG05M9OP001-6.002-0047-C02 „Патронажна грижа + в Община Сливен“ във връзка с утвърдена процедура за подбор. Обявява се подбор за следните длъжности:

 • Хигиенист – 7 броя.

Обявление
[ Дата на публикуване: 31 май 2022 г., 15:17:16, размер на файла: 175.84kB ]

Заявление
[ Дата на публикуване: 31 май 2022 г., 15:23:14, размер на файла: 101.00kB ]

Автобиография /CV/
[ Дата на публикуване: 31 май 2022 г., 15:23:24, размер на файла: 129.50kB ]

Протокол от 16.06.2022 г. - Допуснати до интервю кандидати
[ Дата на публикуване: 16 юни 2022 г., 15:15:10, размер на файла: 179.42kB ]


0005: Община Сливен обявява прием на документи за подбор на персонал по проект: BG05M9OP001-2.090-0022-C01 „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания - Етап 2 - предоставяне на новите услуги в Община Сливен“ във връзка с утвърдена процедура за подбор. Обявява се подбор за следните длъжности:

 • Ръководител на услугите- 1 брой;
 • Психолог- 1 брой;
 • Социален работник- 2 броя;
 • Медицинска сестра- 2 броя;
 • Трудотерапевт- 2 броя;
 • Санитар- 20 броя.

Обявление
[ Дата на публикуване: 05 май 2022 г., 17:09:33, размер на файла: 187.78kB ]

Заявление
[ Дата на публикуване: 05 май 2022 г., 17:09:54, размер на файла: 103.00kB ]

Автобиография /CV/
[ Дата на публикуване: 05 май 2022 г., 17:10:57, размер на файла: 116.50kB ]

Протокол от 25.05.2022 г. - Списък с допуснатите до интервю кандидати
[ Дата на публикуване: 25 май 2022 г., 15:03:54, размер на файла: 174.19kB ]


0004: Община Сливен обявява oткриване на процедура за провеждане на конкурс за избор на управител на "Пътнически превози" ЕООД, гр. Сливен.

Обява
[ Дата на публикуване: 25 април 2022 г., 09:34:24, размер на файла: 303.00kB ]

Заявление
[ Дата на публикуване: 25 април 2022 г., 09:34:38, размер на файла: 33.50kB ]

Декларация (съдимост)
[ Дата на публикуване: 25 април 2022 г., 09:35:14, размер на файла: 24.00kB ]

Декларация (търговска дейност)
[ Дата на публикуване: 25 април 2022 г., 09:36:34, размер на файла: 23.00kB ]

Декларация по чл. 29 от НУПСОСТДОУКОП
[ Дата на публикуване: 25 април 2022 г., 09:40:33, размер на файла: 31.00kB ]


0003: Община Сливен обявява откриване на процедура за провеждане на конкурс за избор на управител на "Общинска охрана и СОТ - Сливен" ЕООД, гр. Сливен.

Обява
[ Дата на публикуване: 25 април 2022 г., 09:14:35, размер на файла: 304.49kB ]

Заявление
[ Дата на публикуване: 25 април 2022 г., 09:19:19, размер на файла: 33.50kB ]

Декларация (съдимост)
[ Дата на публикуване: 25 април 2022 г., 09:22:19, размер на файла: 24.00kB ]

Декларация (търговска дейност)
[ Дата на публикуване: 25 април 2022 г., 09:23:03, размер на файла: 23.00kB ]

Декларация по чл. 29 от НУПСОСТДОУКОП
[ Дата на публикуване: 25 април 2022 г., 09:25:42, размер на файла: 31.50kB ]


0002: Община Сливен обявява прием на документи за подбор на персонал по проект: BG05M9OP001-2.019-0011-C02 "Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Сливен – етап II" за предоставяне на социални услуги в общността във връзка с утвърдена процедура за подбор за следната длъжност:

 • Логопед - 1 брой.

Обявление
[ Дата на публикуване: 22 февруари 2022 г., 17:09:54, размер на файла: 573.37kB ]

Заявление
[ Дата на публикуване: 22 февруари 2022 г., 17:10:48, размер на файла: 103.00kB ]

Декларация
[ Дата на публикуване: 22 февруари 2022 г., 17:11:09, размер на файла: 99.50kB ]

Декларация инф. услуга
[ Дата на публикуване: 22 февруари 2022 г., 17:11:26, размер на файла: 102.00kB ]

Автобиография /CV/
[ Дата на публикуване: 22 февруари 2022 г., 17:11:43, размер на файла: 129.50kB ]

Протокол от 08.03.2022 г. - Списък на допуснатите до интервю кандидати
[ Дата на публикуване: 08 март 2022 г., 14:33:29, размер на файла: 435.51kB ]


0001: Община Сливен обявява прием на документи за подбор на персонал по проект: BG05M9OP001-6.002-0047-C02 „Патронажна грижа + в Община Сливен“ във връзка с утвърдена процедура за подбор. Обявява се подбор за следните длъжности:
• Домашен помощник/санитар - 1 брой;
• Хигиенист – 1 брой.
Обявление
[ Дата на публикуване: 21 февруари 2022 г., 16:35:06, размер на файла: 162.75kB ]

Заявление
[ Дата на публикуване: 21 февруари 2022 г., 16:36:37, размер на файла: 101.00kB ]

Автобиография /CV/
[ Дата на публикуване: 21 февруари 2022 г., 16:36:47, размер на файла: 129.50kB ]

Протокол от 07.03.2022 г. - Списък на допуснатите до интервю кандидати
[ Дата на публикуване: 07 март 2022 г., 16:34:16, размер на файла: 151.02kB ]

Достъпност