Социални дейности


Социална политика

Социални услуги предоставяни в общността /специализирани заведения/:

 • доставяне на храна;
 • поддържане на личната хигиена;
 • рехабилитация;
 • интеграция на деца и младежи;
 • грижи за опазване на здравето;
 • обслужване на рехабилитационните нужди на зрително затруднени лица;
 • осигуряване на транспорт;
 • стимулиране на умения, навици и полагане на труд и др.

Услуги в специализирани институции:

 • обгрижване на възрастни;
 • непрекъснато медицинско обслужване;
 • медицинска рехабилитация;
 • културни развлечения и занимания;
 • медицинска рехабилитация;
 • специализация и интеграция;
 • подпомагане и съдействие в подаването на документи, явяване на ТЕЛК и др.
Достъпност